سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

دبیر خانه هند:

91-11-27666623

 دبیر خانه ایران:

00982128421405

نمابر

00982189784791

ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس

  Room No – 81,   Faculty of Arts,   University of Delhi,   Delhi-110007, India

 TEL:91-11-27666623

چکیده ای تحقیقات پیرامون فردوسی(«خرد شاهنامه» و «دینکرد ششم» متاثر از منبع یکسان)

22 مهر 1397

مفهوم خرد در دو کتاب دینکرد ششم و خرد شاهنامه همسانی های بسیاری دارد....


 

مفهوم خرد در دو کتاب دینکرد ششم و خرد شاهنامه همسانی های بسیاری دارد.

بر اساس مطالعه ای که انجام گرفته، خرد در دینکرد ششم، به جز معنای اصلی خود، نیروی فهم و درک، بخشی از نظام جامع دینی اورمزد است که خداوند از طریق آن، جهان را آفریده است و نگاهداری می کند؛ بنابراین همه نیکی ها و بدی ها برپایه آن سنجیده می شود.

خرد در اندیشه ایرانی، شالوده جهان هستی است و جنبه های گوناگون زندگی مادی و معنوی انسان را در بر می گیرد. اندرزنامه های پهلوی، آیینه باورهای کهن زرتشتی هستند و خردگرایی در آنها نمود بارزی دارد؛ از آن جمله به کتاب ششم دینکرد، مهم ترین پندنامه به زبان پهلوی، می توان اشاره کرد.

در شاهنامه فردوسی نیز که میراث دار اندیشه ها و ذخایر اندرزی پیش از اسلام است؛ خرد یکی از مفاهیم بنیادی است و در نقش ها و کارکردهای متنوع جلوه گر می شود.

نگارندگان این مقاله می کوشند به شیوه تطبیقی و با تحلیل محتوا، نقش و جایگاه خرد را در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی بازنمایند.

برپایه نتایج پژوهش، مفهوم خرد در این دو کتاب، همسانی های بسیاری دارد؛ خرد در دینکرد ششم، به جز معنای اصلی خود، نیروی فهم و درک، بخشی از نظام جامع دینی اورمزد است که خداوند از طریق آن، جهان را آفریده است و نگاهداری می کند؛ بنابراین همه نیکی ها و بدی ها برپایه آن سنجیده می شود.

این نگاه به مفهوم خرد، در شاهنامه نیز بسیار آشکار است. برخی از اندرزهای خردگرایانه دینکرد ششم و شاهنامه، نه تنها ازنظر معنایی، بلکه در شیوه بیان و صور خیالی مانند تشبیه و تمثیل نیز به یکدیگر شباهت دارند.گفتنی است برای برخی از همسانی های دینکرد ششم و شاهنامه شاهدی در متون دیگر پهلوی یافت نشد؛ چنان که در دینکرد ششم برای بیان ارتباط خرد و دانش، تمثیل زیبای زمین و آب به کار رفته است و شبیه این تمثیل در شاهنامه نیز مشاهده می شود. این شباهت ها دلیلی بر تأثیر پذیری مستقیم شاهنامه از دینکرد ششم یا منبع یکسان دو کتاب است

.

بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

زهرا دلپذیر و دیگران. فصلنامه متن شناسی ادب فارسی (علمی پزوهشی) معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان. سال 53. شماره چهارم. زمستان 96


263
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین